از مایکل ساندل
(Cambridge, MA - September 15, 2008) Moral Reasoning 22: Justice, taught by Professor Michael Sandel inside Sanders Theatre at Harvard University. Staff Photo Justin Ide/Harvard News Office

از مایکل ساندل

Rate this post

کلاس “Justice” مایکل ساندل و داستانی که با آن کلاس را شروع می‌کند معروف است. در لکچر اول این کلاس، جمله‌ای توسط مایکل ساندل گغته می‌شود که به نظرم ارزشش را داشت که آن را اینجا بنویسم.

Philosophy teaches what you already know. It estranges us from the familiar, not by supplying new information, but by inviting and provoking new ways of seeing. [However, here’s the risk.] Once the familiar turns into the strange, it is never quite the same again.

michael sandel

فلسفه، آن چه را که هم‌اکنون نیز می‌‌دانیم، به ما یاد می‌دهد. فلسفه ما را با مفاهیم آشنا غریبه می‌کند؛ البته نه با فراهم آوردن اطلاعاتی جدید، بلکه با دعوت کردن و برانگیختنمان برای دیدن با روش‌هایی نو. و البته وارد شدن به این وادی، ریسک‌های خود را نیز دارد. آن هنگام که مفاهیم آشنا، به مفاهیمی غریبه تبدیل شود، دیگر هیچ وقت مانند قبل نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu