لکه‌ای در مغز

Rate this post

بلاک اعصاب هستیم. استاد در حال تدریس بود. یک عکس MRI از مغز نشون داد که در آن فقط یک قسمت کوچک غیر طبیعی بود. یک لکه. استاد گفت:

به مغز خود احترام بگذارید. مغزی که یک لکه‌ی کوچک در آن می‌تواند به چنین فاجعه‌هایی (فلجی و …) ختم شود، فرض کنید اگر از آن کار بکشید چه کار‌ها که نمی‌کند. از مغز خود کار بکشید. قدر آن را بدانید.

پی‌نوشت: عکس بالا، عکسی نیست که استاد نشان داد.

پی‌نوشت ۲: این حرف را استاد محترم، سرکار خانم دکتر ناظری گفت.

پاسخ دهید

Close Menu