لا روشفوکو

لا روشفوکو

لا روشفوکو 150 150 امیرمحمد قربانی
۵ (۱۰۰%) ۳ votes

فرانسوا دو لا روشفوکو

فیلسوف فرانسوی – قرن ۱۷

بعضی مردم اگر نشنیده بودند که چیزی به اسم عشق وجود دارد، هیچ وقت عاشق نمی‌شدند.