نکات پزشکی

چند نکته در مورد ریتالین و دوپینگ با آن

چند نکته در مورد ریتالین و دوپینگ با آن 150 150 امیرمحمد قربانی

بسته‌ی قرص را در دست می‌گیری. قرص سفید کوچک را در میاوری. به آن نگاه می‌کنی و به امتحانت فکر می‌کنی. به این که از بقیه عقب‌تر هستی. به این که نمی‌توانی به اندازه‌ی دوستانت درس بخوانی. به این که آن‌ها قبول می‌شوند و تو درجا خواهی زد. چشمانت را می‌بندی. تصمیم‌ات را می‌گیری. به سرعت دستت را به سمت دهانت می‌آوری و قرص را می‌خوری و جرعه‌ای کوچک از آب، آن را همراهی می‌کند. قرص سفید با آن خط در وسطش که می‌گوید می‌توانی مرا نصف کنی، در دستگاه گوارش تو کوچک و کوچک‌تر می‌شود. تا آن‌جا که دیگر…

ادامه مطلب

مسمومیت غذایی – نکته‌ای کوچک

مسمومیت غذایی – نکته‌ای کوچک 150 150 امیرمحمد قربانی

بهمن ۹۵ بود که سر کلاس مسمومیت غذایی بودم. یادم هست که یک سری نکات گفته شد که برای خودم هم خیلی جالب بود. همان موقع گفتم بعضی از آن‌ها را در این‌جا هم بنویسم. فراموش کردم. دیشب که دوباره عفونی می‌خواندم، این نکات را دیدم. تا دوباره از یاد نرفته است، بهتر است یکی از آن‌ها را بنویسم:   اندک صحبتی در مورد جوشاندن کنسرو‌ها   حدود یکی دو سال پیش، قوت غالبم تن ماهی و ذرت بود. کنسرو هر دو را می‌گرفتم. برای بیست دقیقه هر دو کنسرو را می‌جوشاندم. بعد، آن دو را با هم مخلوط می‌کردم…

ادامه مطلب