لحظه نگار: دماوند

تصویر

ساعت ۶ صبح از گرگان به تهران پرواز داشتم. دقایقی بعد از بلند شدن هواپیما، خلبان اعلام کرد که با هماهنگی صورت گرفته، مسیر هوایی را تغییر می‌دهیم و مسیر مستقیم را می‌رویم.

مسیر معمول از گرگان به سمت ساری است و سپس تهران. مسیر امروز ما، از گرگان به سمت دامغان بود و سپس تهران بود. زمان پرواز نصف رسید. از حدود ۶۰ دقیقه به حدود ۳۰ دقیقه رسید.

من نمی‌دانم که مسیر‌های هوایی را چگونه تعیین می‌کنند و چرا همیشه مستقیم نیست. در این لینک می‌توانید بیشتر بخوانید. یک مورد جالب این بود که زمین صاف نیست که خط مستقیم، کوتاه‌ترین مسیر باشد. بروید در لینک و عکس و توضیحات تکمیلی را بخوانید.

بگذریم.

نکته‌ی جالب ماجرا این بود که خلبان گفت، با این تغییر مسیر، ما نسبت به همیشه با فاصله‌ای نزدیک‌تر از کنار دماوند می‌گذریم.

دو عکس از دماوند گرفتم. این دو عکس به هیچ وجه نمی‌توانند شکوهی را که من از نزدیک دیدم، نشان دهند. ولی باز هم زیبا و باشکوه هستند.

دماوند از دو نمای متفاوت:

دماوند - امیرمحمد قربانی دماوند - امیرمحمد قربانی