سایت‌های که به آن سر می‌زنم

در میان انبوه سایت‌های بی‌خود و بی‌محتوا، سایت‌های وجود دارد که قطعاً خواندن‌شان خالی از لطف نیست. در این صفحه، به مرور آن‌ها را معرفی می‌کنم.

 

متمم: محل توسعه‌ی مهارت‌های من

اگر از من بخواهند ۵ سایت برتر وب فارسی را که من تا کنون با آن سر و کار داشته‌ام نام ببرم، متمم قطعا در صدر فهرست است. متمم هم‌سنِ سن دانشگاهی من است. هر دو متولد بهمن ۱۳۹۲. ولی این دانشگاه کجا و متمم کجا.

 

یک پزشک

یادم نمی‌آید که کی با سایت یک پزشک آشنا شدم. زمان زیادی می‌گذرد. کار او را تحسین می‌کردم. علیرضا مجیدی منظورم است. این که فقط پزشک نیست را دوست دارم. به طور جدی در چند حوزه فعالیت کردن را دوست دارم و سعی می‌کنم که سبک زندگی‌ این افراد را بشناسم. البته، یک پزشک دو نویسنده دارد. علیرضا و فرانَک مجیدی. او خواهر علیرضا مجیدی است. نوشته‌های این دو، بدون شک ارزش خواندن دارد.