از مایکل ساندل

michael sandel
استاندارد

کلاس “Justice” مایکل ساندل و داستانی که با آن کلاس را شروع می‌کند معروف است. در لکچر اول این کلاس، جمله‌ای توسط مایکل ساندل گغته می‌شود که به نظرم ارزشش را داشت که آن را اینجا بنویسم.

Philosophy teaches what you already know. It estranges us from the familiar, not by supplying new information, but by inviting and provoking new ways of seeing. [However, here’s the risk.] Once the familiar turns into the strange, it is never quite the same again.

michael sandel

فلسفه، آن چه را که هم‌اکنون نیز می‌‌دانیم، به ما یاد می‌دهد. فلسفه ما را با مفاهیم آشنا غریبه می‌کند؛ البته نه با فراهم آوردن اطلاعاتی جدید، بلکه با دعوت کردن و برانگیختنمان برای دیدن با روش‌هایی نو. و البته وارد شدن به این وادی، ریسک‌های خود را نیز دارد. آن هنگام که مفاهیم آشنا، به مفاهیمی غریبه تبدیل شود، دیگر هیچ وقت مانند قبل نخواهد بود.

لکه‌ای در مغز

استاندارد

بلاک اعصاب هستیم. استاد در حال تدریس بود. یک عکس MRI از مغز نشون داد که در آن فقط یک قسمت کوچک غیر طبیعی بود. یک لکه. استاد گفت:

به مغز خود احترام بگذارید. مغزی که یک لکه‌ی کوچک در آن می‌تواند به چنین فاجعه‌هایی (فلجی و …) ختم شود، فرض کنید اگر از آن کار بکشید چه کار‌ها که نمی‌کند. از مغز خود کار بکشید. قدر آن را بدانید.

پی‌نوشت: عکس بالا، عکسی نیست که استاد نشان داد.

پی‌نوشت ۲: این حرف را استاد محترم، سرکار خانم دکتر ناظری گفت.