آموزش پزشکی

کمی در مورد علاقه‌ام به پزشکی (۲)

کمی در مورد علاقه‌ام به پزشکی (۲) 150 150 امیرمحمد قربانی

در نوشته‌ی قبلی، تا این‌جا نوشتم که چه شد که به پزشکی علاقه‌مند شدم. عاشق دوران علوم پایه بودم. کمک‌ام می‌کرد تا بتوانم این ارتباطات قسمت‌های مختلف، دلایلِ علامت‌های یک بیماری، طرز رفتار بدن انسان در هنگام سلامت، چگونگی رفتار بدن با بیگانگان و … را بفهمم. کمک‌ام می‌کرد که بتوانم وارد این بازی شوم. کمک‌ام می‌کرد که بتوانم بازی را ببرم. کمک‌ام می‌کرد که بتوانم پیروز این مبارزه باشم. عاشق علوم پایه بودم و هستم. همین الان‌هم در حال برنامه‌ریزی هستم که تا پایان این هفت سال، یک دور دیگر، دروس علوم پایه را بخوانم. کدام دانشجوی پزشکی این…

ادامه مطلب

آموزش پزشکی در ایران: پس از قدمِ بیست و پنج هزارم (۱)

آموزش پزشکی در ایران: پس از قدمِ بیست و پنج هزارم (۱) 150 150 امیرمحمد قربانی

در مورد مشکلات آموزش پزشکی در ایران از دیدگاه خودم صحبت کردم.

ادامه مطلب