لحظه‌نگار: خودم

Rate this post

اولین روز برگشت به شیراز بود. ۱۳ فروردین ۱۳۹۶. محمدعلی از چند شب قبلش گفته بود که بریم حافظیه.

محمدعلی اولین دوست من تو شیراز بود. تخت پایینی من تو خوابگاه بود. دوستی‌ای که بهمن ماه ۱۳۹۲ شروع شد و هنوز ادامه دارد.

از علایق محمدعلی عکاسی است و آرامشش را در عکاسی پیدا کرده است.

عکس‌های محمدعلی را خیلی دوست دارم. تا الان دو تا از عکس‌هایش را به من هدیه داده است. که همیشه در اتاق و در کنار کتاب‌هایم هستند و آن‌ها را نگاه می‌کنم.

عکس زیر را نیز محمدعلی از من گرفته است.

 

 

پی‌نوشت: شایان من عذر می‌خوام. این موقع، همون وقتى بود که براى چند لحظه از پیش ما رفتى. عکس خوب رو از دست دادى ?

پاسخ دهید

Close Menu